بازاریابی پرهام شاپ

بازاریابی پرهام شاپ

درباره فروشگاه

بازاریابی محصول یعنی کاربران با معرفی فروشگاه یا محصول معین شده میتوانند درصدی از سود را کسب کنند.

این فروشگاه هم این امکان را به دو حالت دارد. حالت اول معرفی فروشگاه و حالت دوم معرفی محصول، کاربران با ثبت نام در سیستم بازاریابی وابسته می توانند از هر دو حالت استفاده و کسب درآمد کنند.

در حالت معرفی فروشگاه وقتی کاربری از طریق کاربری که در سیستم بازاریابی وابسته عضو شده ثبت نام کند در اولین خرید کاربر جدید ثبت نام شده درصدی از سود اولین خرید در حساب کاربر عضو سیستم بازاریابی وابسته منظور می شود.

در حالت معرفی محصول کاربر عضو سیستم بازاریابی وابسته با معرفی محصول معین می تواند با هر بار خرید کاربران دیگر توسط این کاربر سود معینی از قیمت کالای این محصول به حساب کاربر منظور می شود.

شما هم شریک سود ما باشید!

با ثبت نام از طریق لینک زیر می توانید لینک مخصوص خود را دریافت کرده و سایت و محصولات آن را معرفی کنید. با ثبت نام و خرید اول کاربران ۲۰ درصد از مبلغ خرید به حساب شما می آید. و با هر بار خرید محصول از طریق لینک مخصوص شما ۱۰ در صود سود جدا به حساب شما می آید ثبت نام  از طریق لینک زیر: 

لینک ثبت نام برای معرفی محصول