رویه بازگشت کالا

پرهام شاپ از مجموعه فروشگاه ها تشکیل شده و فقط خود اقدام به فروش نمیکند. در نتیجه هر فروشنده طبق استانداردهای خود می تواند قابلیت مرجوعی بودن کالای خود را تعیین کند ولی زمان لازم برای قبول مرجوعی در اختیار پرهام شاپ می باشد.

مشتریان عزیز می توانند در طول این زمان تعیین شده کالای خود را (در صورتی که فروشنده قابلیت مرجوعی بودن آن را فعال کرده باشد) مرجوع کنند.

در صورت مرجوعی کالا تاییده فروشنده و مدیریت پرهام شاپ الزامی میباشد تا وجه با کسر ۹ در صد از مبلغ فروش محصول برای مشتری بازگردد.