شرایط و ضوابط

پرهام شاپ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

تمامی فعل و انفعالات صورت گرفته در پرهام شاپ چه از جانب مشتری چه از جانب فروشنده و یا حتی مدیریت پرهام شاپ طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و تخلفات شناسایی میشوند. از این رو پرهام شاپ تمام سعی خود را در اجرای این قوانین به کار میگیرد.