پرداخت آفلاین پرهام شاپ

پرداخت آفلاین پرهام شاپ

درباره فروشگاه

مشتری ها جدای اینکه از درگاه امن این فروشگاه میتوانند خرید کنند، قسمت پرداخت آفلاین هم موجود میباشد با این ویژگی که کارت به کارت کردن و ارسال تصویر پرداخت و شماره پیگیری میتوانند خرید خود را بدون وصل شدن به درگاه اینترنتی انجام دهند.

سفارشت رو بده کارت به کارت کنی و عکسش رو بفرست به همین راحتی در پرهام شاپ خرید کن.