گردنبند

220,000 تومان

گردنبند مگنتی عشق (طرح قلب)

امتیاز در کلاب: 1200
220,000 تومان

گردنبند مگنتی قلبی

امتیاز در کلاب: 1200
260,000 تومان

گردنبند قلب و مروارید

امتیاز در کلاب: 1700
280,000 تومان

گردنبند طنابی

امتیاز در کلاب: 1700
187,000 تومان

گردنبند طرح قلب

امتیاز در کلاب: 1500
187,000 تومان

گردنبند طرح سواروسکی

امتیاز در کلاب: 1500
192,500 تومان

زنجیر ساده دو رج

امتیاز در کلاب: 1100
253,000 تومان

گردنبند سه رج ملکه الیزابت

امتیاز در کلاب: 1500
203,500 تومان

گردنبند دو رج ملکه الیزابت

امتیاز در کلاب: 1400
132,000 تومان

گردنبند Hope

امتیاز در کلاب: 1000
184,800 تومان

گردنبند طرح کیتی

امتیاز در کلاب: 1600
181,500 تومان

گردنبند طرح ملکه الیزابت

امتیاز در کلاب: 1600