گردنبند

175,000 تومان

زنجیر ساده دو رج

امتیاز در کلاب: 1100
230,000 تومان

گردنبند سه رج ملکه الیزابت

امتیاز در کلاب: 1500
185,000 تومان

گردنبند دو رج ملکه الیزابت

امتیاز در کلاب: 1400
120,000 تومان

گردنبند Hope

امتیاز در کلاب: 1000
168,000 تومان

گردنبند طرح کیتی

امتیاز در کلاب: 1600
165,000 تومان

گردنبند طرح ملکه الیزابت

امتیاز در کلاب: 1600
170,000 تومان

گردنبند طرح خرگوش

امتیاز در کلاب: 1700